Zasady prywatności

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest: Wściekły Pies Małgorzata Gruca Bobińska z siedzibą przy ul. Agrestowej 8, 05-500 Chyliczki. Podawanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie oraz w zakresie udzielonej przez Państwa zgody, a także w celu odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie lub realizacji przedmiotu zlecenia. Zaniechanie wyrażenia zgody może jednak uniemożliwić nam realizację niektórych czynności.

Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, a także możecie Państwo przekazane nam dane poprawiać, prostować, uaktualniać, a także cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku chęci skorzystania z powyższych uprawnień, należy każdorazowo skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@zgodniezprawem.eu, bądź pisemne na adres siedziby Administratora.

Oświadczamy, że podejmujemy najdalej idące kroki aby Państwa dane osobowe zostały należycie zabezpieczone. Śródki techniczne służące do zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015, poz. 745), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), a także na bieżąco podejmujemy działania mające na celu dostosowanie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych do wytycznych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane, o które Państwa będziemy prosić są danymi niezbędnymi do przyjęcia zlecenia oraz umożliwienia wzajemnej komunikacji tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, ewentualnie nazwę firmy bądź instytucji, którą Państwo reprezentujecie wraz z danymi teleadresowymi.

Przekazane nam dane osobowe mogą zostać przekazane do Liger Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie przy ulicy Władysława Jagiełły 1 lok. 21, jednak wyłącznie gdy jest to niezbędne do realizacji przedmiotu zlecenia oraz po uprzednim poinformowaniu Państwa o takiej konieczności.


Cookies

Co to są ciasteczka (pliki cookies)?
Ciasteczka są plikami alfanumerycznym (tekstowym) stanowiącymi dane informatyczne, które zapisywane są w urządzeniach końcowych użytkowników podczas odwiedzin naszej witryny (lub aktualizowany – w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych).

W jakim celu zbieramy cookies na naszej stronie?
Pliki cookies służą do zbierania informacji związanych z aktywnością na stornie internetowej www.zgodniezprawem.eu. Wykorzystywane są one w naszym serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony i dostarczenia bardziej dopasowanych treści.

Czy mogę wyłączyć zbieranie cookies?
Tak. Mogą to Państwo zrobić w każdej chwili. W tym celu należy skonfigurować odpowiednio swoją przeglądarkę internetową, z tym zastrzeżeniem że nie będziemy w stanie Państwu zapewnić poprawnego działania naszej strony.

Jeśli Państwa przeglądarka akceptuje obsługę plików cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą stronę internetową.