Kontakt

Zgodnie z prawem

Masz jakieś pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?
Prosimy o kontakt pod numerem tel: 516-526-765
Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Kontakt drogą e-mail: kontakt@zgodniezprawem.eu

Usługi prawne

 
Liger Consulting Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 7 lok. 73, 01-211 Warszawa

Dane rejestrowe Spółki:
ul. Władysława Jagiełły 1 lok. 21, 99-300 Kutno
NIP: 7752649296, KRS: 0000599691, REGON: 363609412
Kapitał zakładowy 10.000 zł opłacony w całości
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
kontakt@liger.pl

Usługi informatyczne


Małgorzata Gruca Bobińska
Ul. Agrestowa 8, 05-500 Chyliczki
 NIP: 952-109-81-30

Tel. 505-905-372
kontakt@wscieklypies.pl

Partner projektu "Zgodnie z prawem"


BJ GROUP POLSKA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Rajskich Ptaków 55a, 02-816 Warszawa
NIP: 9512421229, KRS: 0000642981, REGON: 365675531
Kapitał zakładowy 148.500 zł opłacony w całości
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego