Kontakt

Zgodnie z prawem

Tel. 505-905-372

kontakt@zgodniezprawem.eu

Usługi prawne

Liger Consulting sp. z o.o.
ul. Władysława Jagiełły 1 lok. 21, 99-300 Kutno
NIP: 7752649296, KRS: 0000599691, REGON: 363609412
Kapitał zakładowy 10.000 zł opłacony w całości
Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
kontakt@liger.pl

Usługi informatyczne

Wściekły Pies
Małgorzata Gruca Bobińska
NIP: 952-109-81-30
Ul. Agrestowa 8
05-500 Chyliczki

Tel. 505-905-372
kontakt@wscieklypies.pl